beats by dre cheap

PALČIĆI, DEMONI I JOŠ PONEŠTO

Oštar miris je naterao Ma da zaviri u ćupove. Bobice su nepovratno propale. Pretvorile su se u kašu. Mnogo kasnije, neko će otkriti da voćni kvasci dovode do pretvaranja šećera u alkohol. Ma je bila par svetlosnih godina daleko od takvog saznanja. Njena saznanja su se uglavnom svodila na izradu grnčarije, obradu zemlje i brigu o pripitomljenim rogatim stvorenjima. To je znala i time se bavila. Znala je još nešto. Kako da obezbedi poštovanje hijerarhije. *** Negde na dnu hijerarhijske liste nalazila se Ea. Prilično neinteligentna, čak i po neolitskim standardima, nepopravljivo lenja i nadasve zlobna. Ceo taj paket Einih osobina Ma je držala pod kontrolom. Šakom, motkom a u ređim prilikama blagim ćuškama. Posledice Einih aktivnosti je najčešće snosila ona sama. U ređim slučajevima celo pleme. Lomljenje grnčarije, gubitak sitne stoke, zapuštanje vatre i slične stvari, Ma je relativno blago kažnjavala ili čak opraštala. Sve dok jednog dana Ea nije u zdelu sa hranom stavila gnjecave biljke jarkih boja. Dok su se svi previjali od bolova u stomaku, Mor je kružila nad zemunicama birkajući koga će povesti sa sobom. Kada su se Ma i ostali oporavili, Mor se nadvijala samo nad Eom. *** Sa prvim zracima sunca , opremljeni koštanim i kamenim harpunima, Vođa i branitelji su napustili zemunice. Predvođen energičnom Ma, ostatak plemena se prepustio svakodnevnim aktivnostima. Odlazak branitelja kod nje nije izazvao preteranu brigu. Nisu je brinuli ni palčići, vilenjaci i vile. Amajlije su radile svoj posao. Ipak, pri pomisli na demone, Ma je uzdrhtala. Tu pomoći nije bilo. Statistike, u koje je Ma imala uvid, su govorile da se demoni najčešće pojavljuju u sumrak. A nekako u isto doba su se pojavljivali i oštrozubi. *** Suton. Branitelja još uvek nema. Vrisak. Bežanje u zemunice. Poslednja je ušla Ma, noseći u naručju Hromog. Oštrozubi su pravili krvavi pir u toru. Ne nailazeći na otpor, nekoliko njih je krenulo ka zemunicama. Znajući da samo ona stoji između dece i oštrozubih, Ma je dohvatila kameni nož. I krenula u beznadežnu bitku. Oborena na zemlju, poslednji put je proklela Vođu i branitelje. Mor se nadvila nad njom. Bliže nego ikad. A onda se iz sumraka pojavila silueta. Izvila se i spustila. Nekoliko puta. I pri svakom spuštanju začulo bi se cičanje. I krckavi zvuk lomljenja kostiju. “Konačno su stigli!” Posle te misli, Ma je utonula u tišinu i tamu. *** Tamu je oteralo sunce. Tišinu dečiji glasovi. Žeđ voda. Bol radost što su svi na broju. Skoro svi. Nedostajala je Ea. To saznanje je nije mnogo pogodilo. Drugo jeste, Vođa i branitelji se još nisu vratili sa reke.

Priče o tečama
http://priceotecama.blogger.ba
01/05/2020 02:06