U POTRAZI ZA BLAGOM neki novi deo

U nastavku, Estera saznaje da je Jozef ubica njenih roditelja..
1947. Odlazi kod gatare. – Čopor vukova za petama. I jedan usamljeni vuk.
-Dečak me nije našao. Nije ni mogao. Još se nije rodio.
Dobija info od kancelarije Vizentala
Na osnovu izjava zločinaca i preživelih logoraša
Počinje da ga mrzi.
Međusobni lov
Vizental koristi Esteru kao mamac za one koji tragaju za njom
Šta je sa papirom na hebrejskom
Estera nije znala da ga pročita, zato ga je nosila sa sobom
Samo papir i ono što je usmeno rečeno daju kompletnu sliku
Jozefova sudbina – tokom potrage – pronalaze ga lovci nacisti
Ostavljaju ga u životu, može im zatrebati.

Antikvar primećuje sumnjiva kola koja ga prate

Slike su ispod jeftinih reprodukcija

Komentariši